professor

Marlene Wind

Professor i statskundskab, leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Ekspert i domstole, forfatninger, EU, demokrati-teori og har studeret det danske demokrati i over 20 år.

Vedr. Magtens tredeling.
Retsstatens og borgernes risici og sikkerhed

Marlene Wind er meget anvendt ekspertkilde omkring EU. Imidlertid har hun også henover de seneste 20 år studeret det danske demokrati. Marlene Wind er kendt for at være kritisk. Vores flertalsdemokrati kalder hun for en slags democracy without courts.

I denne podcast fortæller Marlene Wind om magtens tredeling. Og om de skred, der er ved at ske med retsstaten, som koster borgernes deres retssikkerhed, og hvordan vores demokrati kan ødelægges indefra og – helt på demokratis vis.

Mens resten af Europa lærte af 2. verdenskrig, så fik krigen og dens rædsler ikke Danmark til at ændre demokrati-opfattelse.

Dertil kommer, at der tilsyneladende er en udbredt uvilje mod at tage en retsstats diskussion i Danmark. Også selvom fx forringelse af offentlighedsloven blandt andet et meget godt eksempel på, at staten sorterer i, hvad vi som borgere skal vide noget om.

I forhold til EU er det fx meget uforståeligt, hvor meget staten har gjort det umuligt for borgerne at få indsigt i statens beslutninger.

Endelig advarer Marlene Wind imod en retorik, hvor man skaber frygt hos befolkningen. Hun finder det meget, meget skræmmende, når politikere begynder at bruge frygten som et våben til at lave tiltag. 

Under Corona var der enkelte, der begyndte at stille spørgsmålstegn ved den altfavnende stat og statsminister, som stillede sig op på nationalt tv og gjorde folk rigtig, rigtig bange og tog deres frihedsrettigheder fra dem. En debat der tilsyneladende hurtigt bliver slået ned.

Imidlertid finders der allerede i dag demokratier inden for EU’s grænser, som bruger de demokratiske institutioner til at underminere demokratiet selv. Marlene Wind ser også tegn på, at det sker i Danmark.  
 
Derfor er det nødvendigt at have nogle helt andre måder at håndtere konflikter på, og hvor man er meget mere obs på at være vagthund og kritisk overfor det siddende flertal, mener hun.

En forfatningsdomstol i lighed med den fx Tyskland har, kan fungere som en uvildig modvagt til statsmagten, og som beskytter borgerne mod overgreb.

Marlene Wind om dansk demokrati